REJESTRACJA UCZESTNICTWA


Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osoboweAdres ,  
,  
Opcje uczestnictwa


Dane do faktury

,  
,  
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail podany powyżej. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
Dane do wysyłki faktury ,  
,  
Uwagi
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa, jako administratora danych osobowych w celu organizacji konferencji (także przyszłych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2020r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, iż znane mi są zasady Polityki Prywatności w Medius sp. z o.o. Polityka Prywatności w Medius sp. z o.o.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40