Patronat:

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy współudziale Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Komitet Naukowy:

Przewodnicz±cy - Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Członkowie:

Dr n. med. Magdalena Arcimowicz                                                                                                             

Dr n. med. Robert Bartoszewicz                                                                                                         

Dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz                                                                                                 

Dr n. med. Piotr Chęciński                                                                                                                                

Dr hab. n. med. Marta D±browska

Prof. Konstantin Dobretsov                                                                                                                                

Dr nauk prawnych Mariusz Filipek                                                                                                                       

Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib                                                                                                               

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska

Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska                                                                            

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke                                                                                                                         

Dr hab. n. med. Wojciech Kukwa 

Dr n. med. Sławomir Okła

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch - Wójcikiewicz                                                                                                                       

Dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska

Dr Emilia Wnuk                                                                                                                                                           

Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

 

PROGRAM

DZIEŃ I - pi±tek, 22 listopada 2019

08:30-09:30

Warsztaty

Warsztat

 

Tympanometria i absorbancja szerokopasmowa

dr Elżbieta Niemczyk (Warszawa), inż. Grzegorz Grajewski (Oticon)10:00-10:10

OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

10:10-10:40

Wykład inauguracyjny:

Znaczenie orzecznictwa polskich s±dów dla cywilnoprawnego ujęcia błędu medycznego

dr n. prawnych Mariusz Filipek (Lublin)

10:40-12:10

Sesja I - Nowoczesna diagnostyka obrazowa

Moderator: dr Emilia Wnuk 

10:40-11:00

 

Choroba Meniere'a-możliwo¶ci diagnozowania struktur ucha wewnętrznego

dr Emilia Wnuk (Warszawa)

11:00-11:20

 

Badania PET w laryngologii 

dr n. med. Joanna M±czewska (Warszawa), dr Katarzyna Fronczewska (Warszawa)

11:20-11:40

Wybrane zmiany naczyniowe głowy i szyi - okiem radiologa interwencyjnego

dr n. med. Jarosław Żyłkowski (Warszawa)

11:40-12:00

Nerwy czaszkowe - możliwo¶ci obrazowania i wybrane patologie

dr n. med. Magdalena Olszewicz- Dukaczewska (Warszawa)

12:00-12:15

Diagnostyka obrazowa u pacjentów z implantami słuchowymi

dr inż. Katarzyna Krzystanek

Wykład sponsorowany firmy Oticon

12:15-12:25

Dyskusja

12:25-12:45

Przerwa

12:45-14:55

Sesja II - Powikłania w otolaryngologii

Moderator: dr hab. n. med. Wojciech Kukwa

12:45-13:00

Powikłania w chirurgii onkologicznej głowy i szyi

dr Zuzanna Gronkiewicz (Warszawa)

13:00-13:15

Chłonkotok

dr Agnieszka Machulak (Warszawa)

13:15-13:30

Przetoki i terapia podci¶nieniowa

dr n. med. Ewa Migacz (Warszawa)

13:30-13:45

Powikłania w terapii zespołu snu z bezdechami

dr hab. n. med. Wojciech Kukwa (Warszawa)

13:45-14:00

Powikłania leczenia operacyjnego w obrębie podniebienia miękkiego i gardła ¶rodkowego

dr Joanna Radzikowska (Warszawa)

14:00-14:15

Kiedy ucho nie chce się leczyć: nietypowe zapalenie ucha ¶rodkowego vs rzadkie powikłanie zapalenia ucha ¶rodkowego

dr Wojciech Wadowski (Warszawa), dr Marek Kulig (Warszawa)

14:15-14:30

Powikłania w rynochirurgii: nos siodłowy, polly-beak

dr Martyna Waniewska (Warszawa)

14:30-14:45

Płynotok w operacjach endoskopowych: sposoby zaopatrzenia high and low-flow leak

dr n. med. Tomasz Szafarowski (Warszawa)

14:45-14:55

Dyskusja

14:55-15:35

Przerwa - lunch

15:35-17:05

Sesja III - Techniki podstawowych zabiegów operacyjnych - sesja video

Moderator: dr hab. n. med. Anna Rzepakowska

Grono ekspertów do dyskusji: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa), dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz (Warszawa), dr n. med. Robert Bartoszewicz (Warszawa)

15:35-15:55

 

Film - Drenaż jamy bębenkowej

dr Paulina Kołodziejczyk  (Warszawa)                    

15:55-16:15

 

Film - Antromastoidectomia

dr Elżbieta Niemczyk   (Warszawa)                    

16:15-16:35

 

Film - Tracheostomia

dr Przemysław Krawczyk (Warszawa)

16:35-16:55

Film - Adenotomia

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

16:55-17:05

Dyskusja

17:05-18:45

Sesja IV - Protezy głosowe, sesja sponsorowana przez firmę Atos

Moderator: dr n. med. Sławomir Okła (Kielce)

Eksperci panelu: prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin), prof. dr. hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa), prof. dr. hab. n. med. Marek Rogowski (Białystok)

17:05-17:15

Wprowadzenie - podstawy kompleksowej rehabilitacji chorych po całkowitym

usunięciu krtani

dr n. med. Sławomir Okła (Kielce)

17:15-17:30

Chirurgiczna rehabilitacja głosu z wykorzystaniem protez głosowych - historia, stan   obecny, wskazania

dr n. med. Sławomir Okła (Kielce)

17:30-17:45

Przyczyny wymian protez głosowych

prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin)

17:45-18:00

Powikłania zwi±zane ze stosowaniem protez głosowych

dr n. med. Jarosław Łuczaj, prof. dr. hab. n. med. Marek Rogowski, dr Paweł Onopiuk (Białystok)

18:00-18:15

Porównawcza analiza akustyczna głosu i mowy przełykowej z mow± przy pomocy protezy głosowej

dr n. med. Sławomir Okła (Kielce)

18:15-18:45

Prezentacja przypadków rehabilitacji głosowej i oddechowej chorych po operacji  całkowitego usunięcia krtani

dr n. med. Daniel Majszyk (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin),

dr  Paweł Onopiuk (Białystok), dr Szczepan Kaliniak ( Kielce)

18:45-19:00

Wykład szkoleniowy - e-recepty

mgr inż. Łukasz Siatkowski - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Spotkanie Towarzyskie
Po zakończeniu I dnia konferencji zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30 w restauracji Folk Gospoda, ul. Waliców 13 (róg ul. Grzybowskiej) w Warszawie.

Sponsorem i organizatorem spotkania towarzyskiego jest firma OTICON
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa podczas rejestracji na konferencji


DZIEŃ II - sobota, 23 listopada 2019

08:30-09:00

Wykład inauguracyjny:

Otolaryngologia - wyzwania XXI wieku

prof. dr hab. n. med.  Elżbieta Hassmann-Poznańska

09:00-09:20

Ambulatory otosurgery- is this possible?

prof. Konstantin Dobretsov (Sankt Petersburg)

09:20-09:35

System AIM. Nowe narzędzie do aktywnego monitorowania implantacji ¶limakowej

dr inż. Tomasz Poremski (Advanced Bionics Polska)

Wykład sponsorowany firmy Advanced Bionics Polska

09:35-11:25

Sesja V - Bóle twarzy

Moderator: dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

09:35-10:20

Rynogenne bóle głowy i twarzy - prawdy, półprawdy i mity

dr n. med. Marcin Straburzyński (Warszawa)

10:20-10:40

Nos, nocycepcja i neurogenny nieżyt nosa

dr n. med. Eliza Brożek-M±dry (Warszawa)

10:40-11:00

Migrena i bóle twarzy - problemy diagnostyczne neurologa nieobecne dla laryngologa

dr hab. n. med. Izabela Domitrz (Warszawa)

11:00-11:20

Bóle głowy a zapalenie zatok przynosowych z perspektywy rynologa - prezentacja przypadku klinicznego

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib (Warszawa)

11:20-11:25

Dyskusja

11:25-11:45

Przerwa

11:45-13:35

Sesja VI - Przewlekły kaszel

Moderator: dr n. med. Magdalena Arcimowicz

11:45-12:05

 

Rekomendacje diagnostyki I terapii kaszlu u dorosłych

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke (Warszawa) /dr hab. n. med. Marta D±browska (Warszawa)

12:05-12:25

 

Kaszel w chorobach przewodu pokarmowego

dr hab. med. Adam Przybyłkowski (Warszawa)/ dr Marta Żalikowska-Gardocka (Warszawa)

12:25-12:45

 

Upper airway cough syndrome

dr n. med. Magdalena Arcimowicz (Warszawa)

12:45-13:05

Ocena foniatryczna w przewlekłym kaszlu

dr n. med. Barbara Jamróz (Warszawa)

13:05-13:15

Dyskusja

13:15-13:50

Przerwa - lunch

13:50-15:50

Sesja VII - Opieka nad pacjentem z zaawansowan± chorob±  nowotworow± głowy i szyi

Moderator: dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz

13:50-14:10

Trudno¶ci opieki nad pacjentem z zaawansowan± chorob±  nowotworow± głowy i szyi

dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz (Warszawa)

14:10-14:30

Leczenie bólu u pacjenta z zaawansowan± chorob± nowotworow± głowy i szyi

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (ŁódĽ)

14:30-14:50

 

Organizacja opieki nad pacjentem z zaawansowan± chorob± nowotworow± głowy i szyi

dr n. med. Paweł Grabowski (Michałowo)

14:50-15:10

 

Problemy otorynolaryngologiczne u pacjentów z zaawansowan± chorob± nowotworow±

dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk (ŁódĽ)

15:10-15:30

Opieka psychologiczna nad pacjentem z zaawansowan± chorob± nowotworow± głowy i szyi dr n. hum. Dominika Wi¶niewska (Warszawa)

15:30-15:50

Problemy internistyczne u pacjentów z zaawansowan± chorob± nowotworow± głowy i szyi

dr n. med. Joanna Drozd - Sokołowska (Warszawa)

15:50-16:00

Dyskusja

16:00

Zakończenie konferencji

 

W programie przewidziane s± wyst±pienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40