Tematyka konferencji

Wykład inauguracyjny:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
 • Radioterapia w otorynolaryngologii
 • Zaburzenia połykania
 • Choroby układowe
 • Telemedycyna
 • Nowe techniki chirurgiczne i urządzenia stosowane w chirurgii
 • Sesja video
 • Obturacyjny zespół bezdechów u dorosłych i dzieci
 • W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
     www.medius.com.pl
  tel. 22 642 09 40