Kierownictwo naukowe: Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
Patronat: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 30 września 2016


10:30-10:40
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
10:40-13:35
SESJA I
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
dr hab. med. Przemysław Kotyla
10:40-11:05 Kobieta i mężczyzna  z chorobą reumatyczną: RZS? czy ZZSK? a może obie choroby razem? - prezentacja dwóch przypadków.
prof. dr hab. med. Sławomir Jeka - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Toruniu
11:05-11:30 68-letni pacjent z rozpoznaną dną moczanową i łuszczycą skóry ma utrzymujący się obrzęk przodostopia prawego mimo stosowanego allopurinolu i diklofenaku.
dr med. Maria Maślińska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
11:30-11:55 59 – letnia chora z obrzękami stawów, osłabieniem i niewielką suchością oczu.
dr hab. med. Przemysław Kotyla - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11:55-12:15 Przerwa kawowa
12:15-12:40 Młoda kobieta z 2-krotną utrata ciąży, osłabieniem i obecnymi przeciwciałami ANA w mianie 1:2560.
prof. dr hab. med. Maria Majdan - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie
12:40-13:15 32-letni pacjent z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelit ma problemy z otwieraniem ust z powodu bólu i ograniczenia ruchomości w stawach żuchwowych.
dr hab. med. Przemysław Kotyla - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
13:15-13.35 Dyskusja
13:35-14:15 Przerwa - lunch
14:15-17:45
SESJA II
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Maria Majdan
prof. dr hab. med. Marek Brzosko
14:15-14:40 35-letnia pacjentka z bólami stawów i utrzymującym się krwinkomoczem oraz niewielkim białkomoczem.
prof. dr hab. med. Maria Majdan - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie
14:40-15:05 24-letnia kobieta z krwotoczną wysypką na podudziach i obrzękami stawów nadgarstkowych została skierowana przez lekarza rodzinnego do reumatologa
prof. dr hab. med. Marek Brzosko - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM w Szczecinie
15.05-15.25 29-letnia pacjentka z nieswoistą chorobą zapalną jelit, zapaleniem tęczówki oraz stawów krzyżowo-biodrowych - omówienie diagnostyki i leczenia
dr Joanna Dmowska-Chalaba
Wykład sponsorowany firmy Abbvie
15:25-15:50 23-letnia kobieta leczona antybiotykami z powodu gorączki 39,5 st. C, obrzęków stawów nadgarstkowych i wysypki
dr med. Bogdan Batko- Oddział Reumatologii Szpitala Specjalistycznego w Krakowie
15:50-16:10 Przerwa kawowa
16:10-16:35 61-letnia kobieta z bólem głowy i zaburzeniami widzenia oka lewego
prof. dr hab. med. Marek Brzosko - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM w Szczecinie
16:35-17:00 Wykład sponsorowany firmy Roche Polska
dr med. Bogdan Batko - Oddział Reumatologii Szpitala Specjalistycznego w Krakowie
17:00-17:25 56-letnia chora z nawracającym wysiękiem w stawie kolanowym
dr med. Bogdan Batko - Oddział Reumatologii Szpitala Specjalistycznego w Krakowie
17:25-17:45 Dyskusja
DZIEŃ II - sobota, 1 października 2016


09:00-11:40
SESJA III
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot
09:00-09:45 Agresywny pacjent w gabinecie - jaką ochronę prawną ma lekarz?
prof. dr hab. Rafał Kubiak - Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
09:45-10:10 36-letnia chora na reumatoidalne zapalenie stawów wcześniej leczona leflunomidem zgłosiła się do reumatologa z powodu wybitnego zaostrzenia choroby uniemożliwiającego samoobsługę na leczeniu enkortonem 10mg i metotreksatem 20mg.
dr med. Anna Raczkiewicz-Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
10:10-10:30 Stężenie leku biologicznego a przeciwciała przeciwlekowe - mity i fakty a praktyka kliniczna
Dr Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
10:30-10:55 22-letni mężczyzna maratończyk ma nawracające zapalenie błony naczyniowej oka.
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu
10:55-11:20 36-letnia pacjentka z objawem Raynauda, obecnymi przeciwciałami ANA 1: 1280 oraz bólami stawów.
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku
11:20-11:40 Dyskusja
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:25
SESJA IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska
12:00-12:25 54-letnia chora na twardzinę leczona metotreksatem z powodu zmian skórnych zgłosiła się do lekarza z powodu duszności
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku
12:25-12:50 56-letnia chora przeniesiona na Reumatologię ze Szpitala Zakaźnego po wykluczeniu zakażenia z powodu zwyżek ciepłoty ciała do 37,5 st. CV, masywnych obrzęków rąk, osłabienia i duszności
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska - Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
12:50-13:15 29-letnia pacjentka z rumieniem guzowatym i obrzękiem obu stawów skokowych.
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
13:15-13:40 48-letni pacjent, którego ojciec choruje na reumatoidalne zapalenie stawów zgłosił się do lekarza z powodu osłabienia, bólów i obrzęków stawów rąk oraz obecnymi ANA 1:1280.
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska - Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
13:40-14:05 28-letnia kobieta leczona metotreksatem i tocilizumabem chce zajść w ciążę.
dr med. Joanna Kur-Zalewska - Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
14:05-14:25 Dyskusja
14:25-15:00 Przerwa - lunch
15:00-16:35
SESJA V
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot
15:00-15:25 79-letnia chora po przebytym złamaniu nadgarstka po upadku, zgłosiła się do reumatologa z powodu silnego bólu kręgosłupa, który pojawił się, gdy pacjentka niosła ciężką torbę z zakupami
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko - Klinika Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Grant edukacyjny firmy Amgen
15:25-15:50 34-letnia kobieta chora na RZS po urodzeniu dziecka zgłosiła się do reumatologa z powodu bardzo dużych obrzęków drobnych stawów rąk uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu
15:50-16:15 65-letnia kobieta leczona z powodu osteoporozy pomenopauzalnej od 8 lat  alendronianem,  zgłasza się na badanie kontrolne - T-spore - 4,3
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko - Klinika Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Grant edukacyjny firmy Amgen
16:15-16:35 Dyskusja
16:35 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40