Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - Przewodniczący Komitetu

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki

dr n. med. Paweł Dobrzyński

dr nauk prawnych Mariusz Filipek

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

dr hab. n. med. Katarzyna Grzela                                                                                                                                                    

 dr hab. n. med. Ireneusz Kantor

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

 

Patronat:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy współudziale Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Organizator:

Medius Sp. z o.o.

PROGRAM ( wersja pdf )

DZIEŃ I - piątek, 23 listopada 2018

09:00-09:55 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Oddziału PTORL

10:00-10:10

OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

10:10-10:40

Wykład inauguracyjny:

Leczenie przeciwkrzepliwe w otolaryngologii

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

10:40-12:50

10:40-11:40

 

10:40-11:00

 

11:00-11:20

 

11:20-11:40

Sesja I - Ostry dyżur laryngologiczny

Okrągły Stół - Ostry dyżur laryngologiczny 

Moderator: dr n. med. Paweł Dobrzyński

Postępowanie w trybie pilnym z dzieckiem z ostrą dusznością

prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz                                                                                                                                               

Tracheotomia w praktyce codziennej lekarza laryngologa

dr hab. n. med. Ireneusz Kantor                                               

Ropowice głowy i szyi - pilne postępowanie

dr hab. n. med. Artur Niedzielski

11:40-12:50

11:40-11:48

11:48-11:52

11:52-12:00

12:00-12:04

12:04-12:12

 

12:12-12:16

12:16-12:24

12:24-12:28

12:28-12:36

 

12:36-12:40

12:40-12:50

Prezentacja przypadków i dyskusja 

Przypadek I - Zawroty głowy? - lek. Jaromir Ciszek

Dyskusja

Przypadek II - Ciało obce przełyku - lek. Łukasz Krawiec

Dyskusja

Przypadek III - Ropowice szyi - postępowanie na ostrym dyżurze laryngologicznym                          

- lek. Magdalena Pilarska

Dyskusja

Przypadek IV - Podgłośniowe zapalenie krtani - lek. Anna Stasiak         

Dyskusja

Przypadek V - Tracheotomia w trybie pilnym u pacjenta onkologicznego - lek. Anna Jarka, lek. Berenika Cierpikowska, lek. Bartosz Wachulski

Dyskusja

Ambulatoryjna opieka farmakologiczna nad pacjentem z ANN

Prezentacja firmy Mylan

12:50-13:10

Przerwa

13:10-15:10

13:10-15:10

 

 

13:10-13:30

 

 

13:30-13:50

 

 

13:50-14:10

 

 

14:10-14:30

 

 

14:30-14:50

 

 

14:50-15:10

Sesja II - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

Okrągły Stół z prezentacją przypadków - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

Moderator: dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

 

Kwalifikacja do implantacji ślimakowej głuchego prelingwalnie pacjenta dorosłego bez wykształconego systemu komunikacji

mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Neuropatia słuchowa u pacjenta z niedorozwojem ciała modzelowatego

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Głuchota centralna u pacjenta po udarze mózgu

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Trudna droga do słyszenia pacjenta z neurofibromatozą typu 2

dr n. med. Lidia Mikołajewska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Aktywacja implantu ślimakowego po 10-letniej przerwie

dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Dyskusja

15:10-15:50

Przerwa - lunch

15:50-17:40

15:50-17:40

 

15:50-16:20

 

16:20-16:50

 

16:50-17:20

 

17:20-17:40

Sesja III - Schorzenia jamy ustnej

Okrągły Stół z prezentacją przypadków - Schorzenia jamy ustnej

Moderator: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Diagnostyka i leczenie zmian białych w jamie ustnej

prof. dr hab. n. med. Renata Górska                      

Zmiany w jamie ustnej w chorobach autoimmunologicznych

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska                                                                  

Jama ustna - dolegliwości i objawy ważne z punktu widzenia laryngologa

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

DyskusjaDZIEŃ II - sobota, 24 listopada 2018

08:30-09:00

Wykład inauguracyjny:

Relacja w publicznej i komercyjnej służbie zdrowia w świetle prawa

dr nauk prawnych Mariusz Filipek

09:00-10:50

09:00-10:50

 

09:00-09:30

 

09:30-10:00

 

10:00-10:30

 

10:30-10:50

Sesja IV - Duszność u dzieci

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Duszność u dzieci

 Moderator: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Zwężenie podgłośniowe krtani

dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki                                          

Wady wrodzone krtani

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski                                      

Pozakrtaniowe przyczyny duszności

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Dyskusja

10:50-11:10

Przerwa

11:10-13:00

11:10-13:00

 

 

11:10-11:40

 

11:40-12:10

 

12:10-12:40

 

12:40-13:00

Sesja V - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

Moderator: dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

Diagnostyka i leczenie choroby refluksowej przełyku 2018

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski                            

Eozynofilowe zapalenie przełyku 

dr n. med. Oksana Wojas                                                                  

Inne choroby przełyku

lek. Marta Żalikowska-Gardocka

Dyskusja

13:00-13:40

Przerwa - lunch

13:40-15:30

13:40-15:30

 

13:40-14:25

 

14:25-15:10

 

15:10-15:30

Sesja VI - Obrzęk naczynioruchowy

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Obrzęk naczynioruchowy

Moderator: dr n. med. Magdalena Arcimowicz

Obrzęk naczynioruchowy - patofizjologia, diagnostyka, terapia

dr hab. n. med. Katarzyna Grzela

Obrzęk naczynioruchowy w praktyce ORL

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

Dyskusja

15:30-15:50

Przerwa

15:50-17:20

15:50-17:20

 

 

15:50-16:15

 

 

16:15-16:40

 

 

16:40-17:05

 

17:05-17:20

Sesja VII - Choroba Meniere'a

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Choroba Meniere'a

Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Choroba Meniere'a - od pierwszego objawu do operacji

dr n. med. Katarzyna Pierchała

Stosowanie gentamycyny w chorobie Meniere'a

dr n. med. Wojciech Gawęcki

Aktualne metody leczenia choroby Meniere'a

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk


Dyskusja

17:20-17:30

Zakończenie konferencji

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40