Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Oddziałem Mazowieckim PTORL przygotowuje kolejny Krajowy Zjazd Szkoleniowy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2020 roku na terenie Centrum Dydaktycznego WUM w kampusie Banacha. Organizatorem Zjazdu jest firma " Medius sp. z o. o.". Formuła Zjazdu zostanie utrzymana. Przygotowujemy serię wykładów z zakresu aktualnych praktycznych problemów ORL oraz dziedzin pokrewnych. Wykładowcami będą wybitni polscy specjaliści. Podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone debaty istotne dla praktyki szpitalnej i ambulatoryjnej. Przewidziana jest również sesja video, poświęcona wybranym podstawowym technikom operacyjnym z komentarzem i dyskusją zaproszonych gości.

W każdej sesji plenarnej będą prezentowane przypadki kliniczne z zakresu omawianej wcześniej tematyki z analizą procesu diagnostycznego i leczniczego w odniesieniu do standardów polskich i/lub międzynarodowych.

Zachęcam wszystkie oddziały PTORL i ośrodki kliniczne do szerokiego włączenia się w organizację Zjazdu poprzez czynny udział i zgłaszanie prezentacji rzadkich i trudnych przypadków.

Komitet Naukowy dołoży wszelkich starań, aby promować tzw. dobre praktyki kliniczne, oparte na potwierdzonych danych, będące kontynuacją bogatego doświadczenia otorynolaryngologów polskich.

Liczę na aktywność członków Towarzystwa oraz wszystkich specjalistów i rezydentów pragnących zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy z zakresu otorynolaryngologii oraz dobrych praktyk lekarskich.Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii. Chirurgii Głowy i Szyi WUM
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40