Rejestracja streszczeń przypadków

Zapraszamy do zgłaszania przypadków związanych tematycznie z tytułami sesji lub doświadczeń klinicznych opartych na serii pacjentów.

Prosimy o zgłaszanie streszczeń wystąpień do 15 października 2018 r.

Zaakceptowane przez Komitet Naukowy wystąpienia będą zaprezentowane przez ich autorów podczas Konferencji a streszczenia zostaną opublikowane na łamach Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zgłaszającego:

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40