Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Patronat:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy współudziale Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Tematyka konferencji:

.         Powikłania w otolaryngologii

.         Pakiet onkologiczny w otolaryngologii - praktyka kliniczna

.         Nowoczesna diagnostyka obrazowa w otolaryngologii

.         Techniki zabiegów operacyjnych, panel szkoleniowy - Sesja video

.         Diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu

.         Bóle twarzy

.          

W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40