Patronat: Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Krajowy Zjazd Szkoleniowy PTORL we współpracy z Mazowieckim Oddziałem PTORL

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 

Organizacja: Medius Sp.z o.o.


Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień (Kielce)
Dr n. med. Piotr Chęciński (Warszawa)
Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk)
Dr n. med. Andrzej Kulesza (Warszawa)
Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
Dr n. med. Arkadiusz Nowak (Warszawa)
Dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska(Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (Kraków)
Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka - Głos (Warszawa)


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 17 listopada 2017


09:00-09:20

 

 

09:20-10:20

OTWARCIE KONFERENCJI

 Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

SESJA I SYSTEM SZKOLENIA W OTORYNOLARYNGOLOGII - SESJA INAUGURACYJNA

Okrągły stół - System szkolenia w Otolaryngologii w Polsce i w Europie w oparciu o ustalenia UEMS

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień (Kielce), prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski (Katowice)

Europejski egzamin z otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi - cel, organizacja, perspektywy -   prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień (Kielce)

Możliwości szkolenia z otochirurgii w Polsce - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski

Realizacja Logbook'a zalecanego w szkoleniu z otolaryngologii przez UEMS - prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

10:20-10:40

Przerwa

10:40-12:30

10:40-11:40

SESJA II ZNACZENIE BADAŃ MOLEKULARNYCH W OTOLARYNGOLOGII

Okrągły Stół - Znaczenie badań genetycznych i molekularnych w otorynolaryngologii

Moderatorzy:  prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska (Łódź), prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski (Katowice), prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka (Lublin)

Problemy onkologii otolaryngologicznej w aspekcie biologii molekularnej nowotworów - prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska (Łódź)

Diagnostyka molekularna nowotworów złośliwych głowy i szyi przy użyciu macierzy oligonukleotydowych - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski (Katowice)

Postępy w ukierunkowanej terapii molekularnej nowotworów głowy i szyi - prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka (Lublin)

11:40-12:30


11:40-11:48


11:48-11:52

11:52-12:00


12:00-12:04

12:04-12:12


12:12-12:16

12:16-12:24

12:24-12:28

Prezentacja przypadków - Badania genetyczne i molekularne w trudnych przypadkach klinicznych

Przypadek I - Rak ucha - znaczenie badań egzonów dla dodatkowych możliwości leczniczych - dr n. med.  Emilia Karchier (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II - CD168 w zaawansowanym raku krtani - lek.  Przemysław Krawczyk, dr n. med. Antoni Bruzgielewicz, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk   (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek III - Mutacje genowe w raku przewodu słuchowego zewnętrznego - dr n. med. Emilia Karchier (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek IV -Diagnostyka molekularna w naczyniakowłókniaku młodzieńczym. Przydatność receptorów somatostatynowych -lek. Zuzanna Gronkiewicz, dr hab. n. med. Wojciech Kukwa , prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, lek. Agata Cyran -Chlebicka, prof. dr hab. n. med. Czesław Stankiewicz, prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski , prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka, dr n. med. Dorota Wołyńczyk, dr n. med. Jolanta Kunikowska (Warszawa)

Dyskusja

12:30-13:30

12:30

Przerwa / Lunch Sympozjum

Spotkanie Zarządu Głównego PTORL

13:30-15:55

13:30-14:30

SESJA III  RZADKIE CHOROBY W OTOLARYNGOLOGII

Okrągły Stół - Rzadkie choroby w otorynolaryngologii 

Moderator:  prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin)   

Przyzwojaki szyi - dr n. med. Andrzej Kulesza

Przyzwojaki kości skroniowej - postępowanie - prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)

Nerwiakowłókniakowatość - dr n. med. Arkadiusz Nowak (Warszawa)
Rola laryngologa w leczeniu mucowiscydozy - dr hab. n. med. Tomasz Gotlib   (Warszawa)
Nowotwory neuroendokrynne krtani - chirurgia czy radiochemioterapia - prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (Szczecin)

14:30-15:55

14:30-14:38

14:38-14:42

14:42-14:50


14:50-14:54

14:54-15:02


15:02-15:06

15:06-15:14

15:14-15:18

15:18-15:26


15:26-15:30

15:30-15:38


15:38-15:42

15:42-15:50


15:50-15:54

Prezentacja przypadków - Rzadkie choroby w otorynolaryngologii 

Przypadek I - Choroba IgG 4 zależna - dr n.med. Magdalena Arcimowicz (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II -Hemangiopericytoma  przestrzeni przygardłowej - lek. Małgorzata Czesak, dr n. med. Anna Rzepakowska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek III -Rozwój przyzwojaka po wcześniejszej embolizacji leczniczej - lek. Olga Sieniawska-Buccella, lek. Aleksandra Ochal-Choińska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek IV- Obustronny zespół Eagle'a - lek.  Klaudyna Zwierzyńska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek V - Płynotok i pneumoencephalocoele jako konsekwencja wady wrodzonej - dr n. med. Emilia Karchier (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek VI - Zastosowanie egzoskopu do usunięcia guza kąta mostowo-móżdżkowego - prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek VII - Oponiak podstawy czaszki penetrujący do jamy bębenkowej - lek. Anna Kałuża - Wieczorek (Opole)

Dyskusja

15:55-16:20

Przerwa

16:20-18:45

 

16:20-17:20

SESJA IV  AKTUALNE PODEJŚCIE DO LECZENIA ZAAWANSOWANYCH GUZÓW GŁOWY I SZYI

Okrągły Stół - Aktualne podejście do leczenia  zaawansowanych guzów głowy i szyi

Moderatorzy:  dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa) , prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki (Warszawa), dr n. med. Dorota Kiprian (Warszawa)

Jakie napotykamy trudności w klasyfikowaniu do leczenia chorych w przypadkach zaawansowanych guzów? - dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)

Czy zakażenie HPV ma znaczenie przy wyborze metody leczenia? - dr n. med. Dorota Kiprian (Warszawa)

Wskazania do leczenia chirurgicznego - dr. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz  (Warszawa)

Wskazania do leczenia skojarzonego - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki  (Warszawa)

Zawiłości rekonstrukcji ubytku tkanek - dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)

 

17:20-18:44

17:20-17:28


17:28-17:32

17:32-17:40
17:40-17:44

17:44-17:52


17:52-17:56

17:56-18:04


18:04-18:08

18:08-18:16


18:16-18:20

18:20-18:28

18:28-18:32

18:32-18:40


18:40-18:44

Prezentacja przypadków - Guzy głowy i szyi

Przypadek I - Rak ucha indukowany radioterapią - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski,  dr n. med. Emila Karchier (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II - Gruczolak niezstąpionej przytarczycy jako przyczyna problemów diagnostycznych i terapeutycznych - dr hab. n. med. Witold Chudziński (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), dr n. med. Michał Popow (Warszawa), dr n. med. Laretta  Grabowska - Derlatka (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek III - Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy naciekający oczodół - lek.  Małgorzata Czesak, dr n. med. Piotr Chęciński (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek IV - Przemiana złośliwa myoepithelioma ślinianki przyusznej - lek. Elżbieta Niemczyk, dr n. med. Anna Rzepakowska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek V - Występowanie jednoczesne trzech guzów ślinianki przyusznej - lek. Aleksandra Ochal-Choińska(Warszawa)

Dyskusja

Przypadek VI - Mnogie przyzwojaki szyi - lek. Izabela Łukawska-Popieluch (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek VII - Guz żuchwy imitujący nowotwór ślinianki przyusznej - lek. Przemysław Krawczyk, dr n. med. Antoni Bruzgielewicz (Warszawa)

Dyskusja

18:45

Spotkanie towarzyskie - Centrum Konferencyjne


DZIEŃ II - sobota, 18 listopada 2017


08:30-10:30

08:30-09:30

SESJA V RYNOLOGIA

Okrągły Stół - Debata Ośrodków Klinicznych  - czy i  jak operować pacjentów, u których występują rozbieżności między obrazem radiologicznym a dolegliwościami

Moderatorzy:  dr hab. n. med. Tomasz Gotlib (Warszawa), dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki (Katowice) , dr n. med. Kornel Szczygielski (Warszawa), dr n. med. Łukasz Borucki (Poznań), dr n. med. Paweł Poppe (Warszawa)

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z  polipami - dr hab. n. med. Tomasz Gotlib(Warszawa)

Ostre nawracające zapalenie zatok przynosowych - dr n. med. Kornel Szczygielski (Warszawa)

Grzybniaki zatok przynosowych - dr n. med. Łukasz Borucki (Poznań)

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych bez polipów - dr n. med. Paweł Poppe(Warszawa)

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych u dzieci - dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki (Katowice)

09:30-10:30

09:30-09:38


09:38-09:42

09:42-09:50


09:50-09:54

09:54-10:02


10:02-10:06

10:06-10:14

10:14-10:18

10:18-10:26

10:26-10:30

Prezentacja przypadków - Leczenie trudnych przypadków w rynologii

Przypadek I - Guz okołosiodłowy - wyzwanie diagnostyczne i chirurgiczne - dr n. med. Tomasz Dziedzic (Warszawa), dr hab. n. med. Tomasz Gotlib (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II - „Rozszerzony" zespół cichej zatoki - dr n. med. Kornel  Szczygielski, lek. Monika Sobolewska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek III -  Pourazowe zaklinowanie mięśnia prostego przyśrodkowego gałki ocznej - dr hab. n.  med. Ireneusz Bielecki(Katowice)

Dyskusja

Przypadek IV - Chondrosarcoma przegrody nosa - dr n. med. Łukasz Borucki (Poznań)

Dyskusja

Przypadek V - TBA - Dr n. med. Paweł Poppe

Dyskusja

10:30-11:00

Przerwa

11:00-12:00

 

SESJA VI NOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE W OTOLOGII, OTONEUROLOGII I AUDIOLOGII

Moderatorzy:  prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka (Łódź), dr hab. n. med.  Magdalena Lachowska (Warszawa)

Co zmieniło w praktyce klinicznej wprowadzenie do diagnostyki audiologicznej rejestracji potencjałów wywołanych stanu ustalonego ASSR - dr hab. med. Magdalena Lachowska (Warszawa)

Nowe technologie w diagnostyce otoneurologicznej - prof. dr hab. med. Ewa Zamysłowska - Szmytke (Łódź)

Komputerowa posturografia dynamiczna - ocena krytyczna - dr n. med. Katarzyna Pierchała (Warszawa)

Diagnostyka otoneurologiczna u dzieci - możliwości i ograniczenia - dr n. med. Renata Pepaś (Łódź)

12:00-12:20

12:00-12:08


12:08-12:12

12:12-12:20


12:20-12:24

 

12:25-13:00

 

12:24-12:3212:32-12:40


12:40-12:48


12:40-12:48


12:56-13:00

SESJA VI c.d. Prezentacja przypadków - Nowe badania diagnostyczne

Przypadek I - Badanie VEMP w diagnostyce przedsionkowego schwannoma na przykładach -     dr hab. n. med. Magdalena Lachowska (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II - Wartość diagnostyczna i prognostyczna wybranych badań diagnostycznych u chorych z chorobą Meniere'a   - dr n. med. Katarzyna Pierchała  (Warszawa)

Dyskusja

 

SESJA VII - NAGŁE PRZYPADKI W OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

Moderator: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka - Głos (Warszawa)

Przypadek I - Zapalenie wyrostka sutkowego jako powikłanie zapalenia ucha środkowego - lek. Jolanta Jadczyszyn , dr n.med. Małgorzata Dębska-Rutkowska, dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

Przypadek II - Niedowład nerwu twarzowego u pacjenta pediatrycznego - lek. Małgorzata Badełek-Izdebska, dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

Przypadek III - Jatrogenne porażenie fałdów głosowych - dr n. med. Monika Jabłońska-Jesionowska, lek. Marta Grotthuss, dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

Przypadek IV - Prymitywny ektodermalny guz (PNET) o rzadkiej lokalizacji w jamie nosa  - lek.  Małgorzata Badełek-Izdebska, dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

Dyskusja

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:00

14:00-15:00

SESJA VIII NAGŁE STANY W OTOLARYNGOLOGII - CO SIĘ ZMIENIŁO W OSTATNICH 25 LATACH

Okrągły Stół - Debata Ośrodków Klinicznych

Moderator:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (Warszawa)

Odbarczenie nerwu wzrokowego - dr n. med. Roman Głowacki (Kraków)
Krwawienia z nosa - dr hab. n. med.  Tomasz Gotlib (Warszawa)
Ropowica szyi - prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień   (Kraków)

15:00-16:00

15:00-15:08

15:08-15:12

15:12-15:20


15:20-15:24

15:24-15:32


15:32-15:36

15:36-15:44


15:44-15:48

15:48-15:56


15:56-16:00

Prezentacja przypadków Nagłe stany w otolaryngologii

Przypadek I - Ciało obce w nosogardle - lek.  Paulina Kołodziejczyk (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek II - Izolowane, powikłane zapalenie zatoki klinowej - dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki (Katowice)

Dyskusja

Przypadek III - Ropnie nagłośni - lek. Przemysław Krawczyk, dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)

Dyskusja

Przypadek IV - Ciało obce w drogach oddechowych u pacjenta po całkowitym usunięciu krtani - dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk, Dawid Zagacki (Łódź)

Dyskusja

Przypadek V - Jatrogenne porażenie fałdów głosowych - dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek (Warszawa)

Dyskusja

16:00-16:15

Zakończenie konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40