Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Patronat:

Klinika Otolaryngologii WUM

Program wstępny

Program konferencji będzie uzupełniany w miarę napływu tematów z zaproszonych do współpracy ośrodków

Wykłady inauguracyjne:

Relacja w publicznej i komercyjnej służbie zdrowia w świetle prawa

dr nauk prawnych Mariusz Filipek

Leczenie przeciwkrzepliwe w otolaryngologii

TBA

Sesja I Ostry dyżur laryngologiczny

Okrągły stół - Ostry dyżur laryngologiczny

Moderator: dr  n. med. Paweł Dobrzyński

- Tracheostomia i jej powikłania - prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor

- Ropnie i ropowice szyi - TBA

- Prezentacja przypadków

Sesja II Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

Okrągły stół - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

Moderator: dr hab.  n. med. Magdalena Lachowska

- Wykłady

- Prezentacja przypadków

Sesja III Schorzenia jamy ustnej

Okrągły stół - Schorzenia jamy ustnej

Moderator: prof. dr hab.  n. med. Renata Górska

- Wykłady

- Prezentacja przypadków

Sesja IV Duszność u dzieci

Okrągły stół - Duszność u dzieci

 dr hab.  n. med. Lidia Zawadzka-Głos

- Wykłady z prezentacją przypadków -  dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki, dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

Sesja V Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

Okrągły stół - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

 Moderator: dr hab. n. med. Adam Przybyłowski

- Diagnostyka i leczenie refluksu - TBA

- Różnicowanie refluksu z eozynofilowym zapaleniem przełyku - TBA

- Prezentacja przypadków

Sesja VI Obrzęk naczynioruchowy

Okrągły stół - Obrzęk naczynioruchowy

 Moderator: dr n. med. Magdalena Arcimowicz

- Specyfika i możliwości leczenia obrzęku naczynioruchowego u dorosłych - dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

- Specyfika i możliwości leczenia obrzęku naczynioruchowego u dzieci - dr hab. n. med. Katarzyna Grzela

- Obrzęk naczynioruchowy w praktyce - dr n. med. Magdalena Arcimowicz

- Prezentacja przypadków

Sesja VII Choroba Meniere'a

Okrągły stół - Choroba Meniere'a

 Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

- Wykłady

- Prezentacja przypadków

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40