Zapraszamy do zgłaszania ciekawych przypadków - szczegóły w zakładce Streszczenia

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - Przewodniczący Komitetu

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

dr hab. n. med. Katarzyna Grzela

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Patronat:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator:

Medius Sp. z o.o.

Program wstępny

Program konferencji będzie uzupełniany w miarę napływu tematów z zaproszonych do współpracy ośrodków

DZIEŃ I - piątek, 23 listopada 2018

10:00-10:10 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

10:10-10:50 Wykłady inauguracyjne:

10:10-10:30 Relacja w publicznej i komercyjnej służbie zdrowia w świetle prawa

                    dr nauk prawnych Mariusz Filipek

10:30-10:50 Leczenie przeciwkrzepliwe w otolaryngologii

                     prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

10:50-12:50 Sesja I Ostry dyżur laryngologiczny

10:50-11:50 Okrągły stół - Ostry dyżur laryngologiczny

                     Moderator: dr  n. med. Paweł Dobrzyński

                     Tracheostomia i jej powikłania - prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor

                     Ropnie i ropowice szyi - TBA

11:50-12:50 Prezentacja przypadków i dyskusja

12:50-14:50 Sesja II Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

12:50-13:50 Okrągły stół - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

                     Moderator: dr hab.  n. med. Magdalena Lachowska

                     Wykłady

13:50-14:50  Prezentacja przypadków i dyskusja

14:50-16:50 Sesja III Schorzenia jamy ustnej

14:50-15:50 Okrągły stół - Schorzenia jamy ustnej

                     Moderator: prof. dr hab.  n. med. Renata Górska

                     Wykłady

15:50-16:50  Prezentacja przypadków i dyskusja

DZIEŃ II - sobota, 24 listopada 2018

08:30-10:30 Sesja IV Duszność u dzieci

08:30-10:30 Okrągły stół - Duszność u dzieci

                    Moderator: dr hab.  n. med. Lidia Zawadzka-Głos

                    Wykłady z prezentacją przypadków i dyskusją -  dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki,

                    dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

10:30-12:30 Sesja V Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne     

                     w otolaryngologii

10:30-11:30 Okrągły stół - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne

                   w otolaryngologii

                     Moderator: dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

                     Diagnostyka i leczenie refluksu - TBA

                     Różnicowanie refluksu z eozynofilowym zapaleniem przełyku - TBA

11:30-12:30 Prezentacja przypadków i dyskusja

12:30-14:30 Sesja VI Obrzęk naczynioruchowy

12:30-13:30 Okrągły stół - Obrzęk naczynioruchowy

                    Moderator: dr n. med. Magdalena Arcimowicz

                    Specyfika i możliwości leczenia obrzęku naczynioruchowego u dorosłych       

                    - dr n. med.  Aleksandra Kucharczyk

                    Specyfika i możliwości leczenia obrzęku naczynioruchowego u dzieci

                    - dr hab. n. med. Katarzyna Grzela

                    Obrzęk naczynioruchowy w praktyce - dr n. med. Magdalena Arcimowicz

13:30-14:30 Prezentacja przypadków i dyskusja

14:30-16:30 Sesja VII Choroba Meniere'a

14:30-15:30 Okrągły stół - Choroba Meniere'a

                     Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

                     Wykłady

15:30-16:30 Prezentacja przypadków i dyskusja

16:30           Zakończenie konferencji

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40