Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - Przewodniczący Komitetu

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki

dr n. med. Paweł Dobrzyński

dr nauk prawnych Mariusz Filipek

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

dr hab. n. med. Katarzyna Grzela                                                                                                                                                     

dr hab. n. med. Ireneusz Kantor

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos                                                                                                                                          

prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Patronat:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy współudziale Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Organizator:

Medius Sp. z o.o.

PROGRAM ( wersja PDF )

DZIEŃ I - piątek, 23 listopada 2018

09:00-09:55 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Oddziału PTORL

10:00-10:10

OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

10:10-10:40

Wykład inauguracyjny:

Leczenie przeciwkrzepliwe w otolaryngologii

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

10:40-12:50

Sesja I - Ostry dyżur laryngologiczny

10:40-11:40

 

Okrągły Stół - Ostry dyżur laryngologiczny 

Moderator: dr n. med. Paweł Dobrzyński 

10:40-11:00

 

Postępowanie w trybie pilnym z dzieckiem z ostrą dusznością

prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

11:00-11:20

 

Tracheotomia w praktyce codziennej lekarza laryngologa

dr hab. n. med. Ireneusz Kantor  

11:20-11:40

Ropowice głowy i szyi - pilne postępowanie

dr hab. n. med. Artur Niedzielski

11:40-12:50

Prezentacja przypadków i dyskusja

11:40-11:48

Przypadek I - Zawroty głowy? - lek. Jaromir Ciszek

11:48-11:52

Dyskusja

11:52-12:00

Przypadek II - Ciało obce przełyku - lek. Łukasz Krawiec

12:00-12:04

Dyskusja

12:04-12:12

 

Przypadek III - Ropowice szyi - postępowanie na ostrym dyżurze laryngologicznym  - lek. Magdalena Pilarska

12:12-12:16

Dyskusja

12:16-12:24

Przypadek IV - Podgłośniowe zapalenie krtani - lek. Anna Stasiak         

12:24-12:28

Dyskusja

12:28-12:36

Przypadek V - Tracheotomia w trybie pilnym u pacjenta onkologicznego - lek. Anna Jarka, lek. Berenika Cierpikowska, lek. Bartosz Wachulski

12:36-12:40

Dyskusja

12:40-12:50

Ambulatoryjna opieka farmakologiczna nad pacjentem z ANN

Prezentacja firmy Mylan

12:50-13:10

Przerwa

13:10-15:10

Sesja II - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

13:10-15:10

Okrągły Stół z prezentacją przypadków - Trudne decyzje przy kwalifikacji do implantacji ślimakowej

Moderator: dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

13:10-13:30

 

Kwalifikacja do implantacji ślimakowej głuchego prelingwalnie pacjenta dorosłego bez wykształconego systemu komunikacji

mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

13:30-13:50

 

Neuropatia słuchowa u pacjenta z niedorozwojem ciała modzelowatego

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

13:50-14:10

 

Głuchota centralna u pacjenta po udarze mózgu

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

14:10-14:30

 

Trudna droga do słyszenia pacjenta z neurofibromatozą typu 2

dr n. med. Lidia Mikołajewska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

14:30-14:50

 

Aktywacja implantu ślimakowego po 10-letniej przerwie

dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, dr n. med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

14:50-15:10

Dyskusja

15:10-15:50

Przerwa - lunch

15:50-17:40

Sesja III - Schorzenia jamy ustnej

15:50-17:40

 

Okrągły Stół z prezentacją przypadków - Schorzenia jamy ustnej

Moderator: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

15:50-16:20

 

Diagnostyka i leczenie zmian białych w jamie ustnej

prof. dr hab. n. med. Renata Górska                      

16:20-16:50

 

Zmiany w jamie ustnej w chorobach autoimmunologicznych

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska

16:50-17:20

 

Jama ustna - dolegliwości i objawy ważne z punktu widzenia laryngologa

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

17:20-17:40

DyskusjaDZIEŃ II - sobota, 24 listopada 2018

08:30-09:00

Wykład inauguracyjny:

Relacja w publicznej i komercyjnej służbie zdrowia w świetle prawa

dr nauk prawnych Mariusz Filipek

09:00-10:50

Sesja IV - Duszność u dzieci

09:00-10:50

 

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Duszność u dzieci

 Moderator: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

09:00-09:30

 

Zwężenie podgłośniowe krtani

dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki                                          

09:30-10:00

Wady wrodzone krtani

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski                                      

10:00-10:30

 

Pozakrtaniowe przyczyny duszności

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

10:30-10:50

Dyskusja

10:50-11:10

Przerwa

11:10-13:00

Sesja V - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

11:10-13:00

 

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Choroba refluksowa i zagadnienia gastroenterologiczne w otolaryngologii

Moderator: dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

11:10-11:40

 

Diagnostyka i leczenie choroby refluksowej przełyku 2018

dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski                            

11:40-12:10

 

Eozynofilowe zapalenie przełyku 

dr n. med. Oksana Wojas                                                                  

12:10-12:40

 

Inne choroby przełyku

lek. Marta Żalikowska-Gardocka

12:40-13:00

Dyskusja

13:00-13:40

Przerwa - lunch

13:40-15:30

Sesja VI - Obrzęk naczynioruchowy

13:40-15:30

 

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Obrzęk naczynioruchowy

Moderator: dr n. med. Magdalena Arcimowicz

13:40-14:25

Obrzęk naczynioruchowy - patofizjologia, diagnostyka, terapia

dr hab. n. med. Katarzyna Grzela

14:25-15:10

Obrzęk naczynioruchowy w praktyce ORL

dr n. med. Magdalena Arcimowicz

15:10-15:30

Dyskusja

15:30-15:50

Przerwa

15:50-17:20

Sesja VII - Choroba Meniere'a

15:50-17:20

 

Okrągły stół z prezentacją przypadków - Choroba Meniere'a

Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

15:50-16:15

 

Choroba Meniere'a - od pierwszego objawu do operacji

dr n. med. Katarzyna Pierchała

16:15-16:40

 

Stosowanie gentamycyny w chorobie Meniere'a

dr n. med. Wojciech Gawęcki

16:40-17:05

Aktualne metody leczenia choroby Meniere'a

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

17:05-17:20

Dyskusja

17:20-17:30

Zakończenie konferencji

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40