Otolaryngologia przez przypadki - zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne
Warszawa
25-26 listopada 2016
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Centrum Konferencyjne
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

www.laryngologiaprzypadki.pl
Kierownictwo naukowe: Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Patronat:
Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 25 listopada 2016


10:30-10:40
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
10:40-12:45
SESJA I Onkologia
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
10:40-11:00 Wykład wprowadzający - Problemy kontroli pacjentów z nowotworem głowy i szyi.
dr med. Antoni Bruzgielewicz (Warszawa)
11:00-11:10 Dyskusja
11:10-11:25 Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego
dr med. Dariusz Kaczmarczyk (Łódź)
11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:45 Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy czaszki
lek. Daniel Majszyk ( Warszawa )
11:45-12:00 Tyreoplastyka w jednostronnych porażeniach fałdu głosowego
Dr med. Anna Rzepakowska (Warszawa)
12:05-12:20 Rekonstrukcja nerwu krtaniowego wstecznego za pomocą połączenia z pętlą szyjną
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
12:20-12:25 Dyskusja
12:25-12:40 Wznowa guza gardła. Możliwości rekonstrukcji
dr med. Anna Rzepakowska (Warszawa)
12:40-12:45 Dyskusja
12:45-13:05 Przerwa
13:05-15:10
SESJA II Zapalenie uszu
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
dr hab. med. Marcin Szymański
13:05-13:25 Wykład wprowadzający - "Co lekarz w ambulatorium powinien wiedzieć o leczeniu przewlekłego zapalenia ucha"
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
13:25-13:35 Dyskusja
13:35-13:50 Ropień Bezolda - powikłanie przewlekłego zapalenia ucha środkowego
prof. dr hab. med. Wiesław Konopka (Łódź)
13:50-13:55 Dyskusja
13:55-14:10 Zapalenie kości skroniowej jako powikłanie wysiękowego zapalenia ucha
dr med. Robert Bartoszewicz (Warszawa)
14:10-14:25 Ropień płata skroniowego - powikłania wewnątrzczaszkowe zapaleń ucha środkowego
dr hab. med. Ireneusz Bielecki (Katowice)
14:25-14:30 Dyskusja
14:30-14:45 Diagnostyka i postępowanie w perlaku piramidy kości skroniowej
dr hab. med. Marcin Szymański (Lublin)
14:45-14:50 Dyskusja
14:50-15:05 Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego powikłane zapaleniem podstawy czaszki
dr med. Emilia Karchier (Warszawa)
15:05-15:10 Dyskusja
15:10-15:45 Przerwa - lunch
15:45-17:25
SESJA III Implanty
Przewodniczący:
dr hab. med. Magdalena Lachowska
dr hab. med. Ireneusz Bielecki
15:45-16:15 Wykład wprowadzający - "Trudne decyzje dotyczące implantów słuchowych"
dr hab. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka (Warszawa)
16:15-16:25 Dyskusja
16:25-16:40 Dziś i jutro pacjenta z nerwiakowłókniakowatością typu 2 po wszczepieniu implantu pniowego
dr med. Lidia Mikołajewska, prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk, dr hab. med. Magdalena Lachowska, mgr Agnieszka Pastuszka, mgr Paulina Glinka (Warszawa)
16:40-16:45 Dyskusja
16:45-17:00 Jakie znaczenie ma wsparcie rodziców dla procesu leczenia głuchoty? - co robić, a czego unikać w trakcie diagnozy
dr med. Katarzyna Bieńkowska (Krosno)
17:00-17:05 Dyskusja
17:05-17:20 Zastosowanie systemu implantu ślimakowego u pacjenta z NF2
dr med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska (Warszawa)
17:20-17:25 Dyskusja
DZIEŃ II - sobota, 26 listopada 2016

8:30-09:50
SESJA IV Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Krzysztof Morawski
dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
08:30-08.45 Wykład wprowadzający - "Sterydoterapia w leczeniu pooperacyjnym chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami"
dr med. Magdalena Arcimowicz (Warszawa)
08:45-08:50 Dyskusja
08:50-09:05 Ropniak nadtwardówkowy w przebiegu zębopochodnego zapalenia zatok przynosowych
dr med. Olga Olszewska-Sosińska, dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz, dr med. Zygmunt Stopa, prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek (Warszawa)
09:05-09:10 Dyskusja
09:10-09:25 Masywne pointubacyjne zwężenia krtani i tchawicy
dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)
09:25-09:30 Dyskusja
09:30-09:45 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jako odległe powikłanie po urazie głowy
dr med. Eliza Brożek-Mądry, dr med. M. Waniewska-Łęczycka, dr med. A. Sobieraj, prof. dr hab. Antoni Krzeski(Warszawa)
09:45-09:50 Dyskusja
09:50-10:10 Przerwa
10:10-11:30
SESJA V Rynologia
Przewodniczący:
dr hab. med. Tomasz Gotlib
dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz
10:10-10:25 Idiopatyczna odma wewnątrzczaszkowa z punktem wyjścia w okolicy zatoki klinowej
dr hab. med. Andrzej Skorek (Gdańsk)
10:25-10:30 Dyskusja
10:30-10:45 Pourazowe krwawienie z tętnicy sitowej przedniej
dr hab. med. Tomasz Gotlib (Warszawa)
10:45-10:50 Dyskusja
10:50-11:05 Przypadek uszkodzenia tętnicy szyjnej wewnętrznej podczas operacji guza siodła tureckiego
dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok)
11:05-11:10 Dyskusja
11:10-11:25 Dekompresja oczodołu w złośliwym wytrzeszczu w przebiegu chorób tarczycy
dr med. Łukasz Borucki (Poznań)
11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:50 Przerwa
11:50-12:50
SESJA VI Zawroty głowy
Przewodniczący:
dr Katarzyna Pierchała
dr hab. med. Andrzej Skorek
11:50-12:05 Oczopląs w różnych patologiach układu równowagi
dr med. Katarzyna Pierchała (Warszawa)
12:05-12:10 Dyskusja
12:10-12:25 Drenaż woreczka endolimfatycznego w chorobie Meniere’a
prof. dr hab. med. Krzysztof Morawski
dr med. Katarzyna Pierchała (Warszawa)
12:25-12:30 Dyskusja
12:30-12:45 Zaawansowana Choroba Meniere’a - dylematy terapeutyczne
lek. Adam Orłowski (Warszawa)
12:45-12:50 Dyskusja
12:50-13:05 Podsumowanie, zakończenie konferencji
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40