Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne są przedmiotem dyskusji na forum Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów od wielu lat. Ustalenia podjęte kilka lat temu mogą już być częściowo nieaktualne. Dlatego warto powracać do tego tematu, szczególnie, że rozwój naszej specjalności następuje systematycznie. Bardzo przekonywującą formą praktycznego przedstawiania możliwości obecnego stanu wiedzy jest analiza przypadków diagnozowanych i leczonych w różnych ośrodkach. Przypadki takie były i są publikowane w Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym.

Publikacje nie wyczerpują jednak problemu interpersonalnej wymiany opinii, możliwości zadawania pytań i prezentowania swojego stanowiska. Dlatego wzorem innych specjalności pojawiła się koncepcja zorganizowania konferencji naukowo-szkoleniowej podczas której przedstawiane przypadki będą stanowić podstawę do dyskusji o optymalnym postępowaniu leczniczym i diagnostycznym. Udział specjalistów i rezydentów z całej Polski - przedstawiających swoje doświadczenia pozwoli na poszerzenie wiedzy praktycznej i zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności klinicznych.

Zapraszamy Państwa do Warszawy w dniach 25-26 listopada 2016 r. na I Konferencję - OTOLARYNGOLOGIA PRZEZ PRZYPADKI - ZALECENIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE.


Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40