Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Katedra i Kliniki Otolaryngologii wraz z oddziałem Mazowieckim PTORL objęła patronatem kolejny Krajowy Zjazd Szkoleniowy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22 -23 listopada na terenie Centrum Dydaktycznego WUM. W kampusie Banacha. Organizatorem Zjazdu jest firma Medius sp. z o.o.

Formuła Zjazdu zostanie utrzymana. Zapraszamy na wykłady inauguracyjne z zakresu prawa medycznego i dobrych praktyk w otorynolaryngologii.

Podobnie jak w roku ubiegłym będą prowadzone debaty istotne dla praktyki szpitalnej i ambulatoryjnej oraz tematy wymagające współpracy z innymi specjalistami. Będzie też szkoleniowa sesja video poświęcona wybranym podstawowym technikom operacyjnym z komentarzem i dyskusją zaproszonych specjalistów. Szczególne zainteresowanie może budzić sesja o powikłaniach w leczeniu schorzeń ORL, poparta także opisem przypadków klinicznych

Po każdej sesji plenarnej będą prezentowane przypadki kliniczne z zakresu omawianej wcześniej tematyki z analizą procesu diagnostycznego i leczniczego w odniesieniu się do standardów polskich i/lub międzynarodowych.

Zachęcam wszystkie oddziały PTORL i ośrodki kliniczne do szerokiego włączenia się w organizację przez czynny udział i możliwość zgłaszania prezentacji rzadkich lub trudnych przypadków..

Komitet Naukowy dołoży wszelkich starań aby promować tzw. dobre praktyki kliniczne, oparte na potwierdzonych danych, będące kontynuacją bogatego doświadczenia otorynolaryngologów polskich.

Liczę na aktywność członków Towarzystwa i wszystkich rezydentów i specjalistów pragnących zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy z zakresu otorynolaryngologii oraz dobrych praktyk lekarskichProf. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40