Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Zespół Katedry i Kliniki Otolaryngologii organizuje po raz kolejny Krajowy Zjazd Szkoleniowy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 23 -24 listopada.

Formuła Zjazdu zostanie poszerzona o wykłady wprowadzające jeden o aspektach prawa medycznego, a drugi o problematyce choroby zakrzepowej. Będą też prowadzone debaty istotne dla praktyki szpitalnej i ambulatoryjnej oraz tematy wymagające współpracy z innymi specjalistami.

Zachęcam wszystkie oddziały PTORL i ośrodki kliniczne do szerokiego włączenia się w organizację przez czynny udział.

Wykładowcy przedstawią unikatowe w skali kraju i/lub świata doświadczenia w zastosowaniu metod diagnostycznych, leczeniu zachowawczym, chirurgicznym i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie zwracana na tzw. dobre praktyki kliniczne, oparte na potwierdzonych danych, będące kontynuacją bogatego doświadczenia otorynolaryngologów polskich.

Po każdej sesji plenarnej będą prezentowane z zakresu omawianej wcześniej tematyki przypadki kliniczne z analizą procesu diagnostycznego i leczniczego w odniesieniu się do standardów polskich i/lub międzynarodowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych planowane są także debaty pokazujące różne podejście do problemów klinicznych, uwarunkowanych tradycjami ośrodków i przyjętych procedur w niektórych obszarach naszej specjalności.

Liczę na aktywność członków Towarzystwa w tworzeniu programu i liczny udział.


Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40